İnsanlar Neden Vazgeçerler?

By Ipek Alver Ozpehlivan - Tuesday, April 17, 2018


Kaynak: Pinterest


Hızlı sonuçlar almayı beklerler
Kendilerine inanmayı bırakırlar
Geçmişe takılı kalırlar
Hatalar üzerinde çok dururlar
Gelecekten korkarlar
Değişime direnç gösterirler
Güçlerinden vazgeçerler
Zayıf olduklarına inanırlar
Dünyanın kendilerine borçlu olduğunu düşünürler
Başarı arzularının önüne geçecek kadar yüksek derecede başarısızlıktan korkarlar
Mümkün olanı gözlerinde canlandırmazlar
Kaybedicek birşeyleri olduğunu düşünürler
Aşırı derecede çalışırlar
Sorunlarının benzersiz olduğunu varsayarlar
Hataları geridonus için sinyal olarak kabul ederler.
Kendileri için üzülürler.


  • Share:

You Might Also Like